Madeira line

Madeira line

Coberta telescòpica de suaus línies corbes que en destaca per la practicitat i adaptabilitat. Les seves diferents opcions de configuració, tant en la col·locació de carrils (ambdós costats, sols un costat, o sense carrils) com en la mida dels mòduls, permeten adaptar aquesta coberta a pràcticament qualsevol piscina.

El nostre exclusiu sistema de carrils plans facilita al màxim el lliscament dels mòduls i permet realitzar obertures intermèdies i en ambdós sentits, i alhora proporciona major estabilitat i subjecció.

  • Desplaçament independent i en ambdós sentits de cada mòdul pel corresponent carril.
  • Possibilitat de realitzar obertura parcial, total o intermèdia.
  • Alçària variable en funció de l’amplària, fins a un màxim de 1,80 m.
  • Façana i fons fixos o desmuntables, amb porta d’accés a l’interior de la coberta.
  • Possibilitat de col·locar trapes i portes laterals.
  • Policarbonat alveolar translúcid en tota la coberta.
  • Possibilitat de col·locar policarbonat transparent en trams laterals, façana i fons.